Indkaldelse til generalforsamling

Broballe Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling
Mandag d. 17. Maj 2021
Vi inviterer til fællesspisning kl. 17.30, efterfulgt af generalforsamling.
Af hensyn til madbestilling, bedes man tilmelde sig til Majbritt Kristensen på tlf. 25388826 senest d. 12 maj 2021
Dagsorden ifølge vedtægterne, som ses her
Hvem skal være Årets BIF’er?????
I 1984 fik BIF skænket en vandrepokal ”Årets BIF’er” af A.C. og L. Jespersen, samt en vandrepokal skænket af Chr. Foder. Disse pokaler har i en lang årrække været sat på hylden. I bestyrelsen har vi et ønske om at disse pokaler igen bliver sat i spil.
Pokalerne ønsker vi at tildele til generalforsamlingen, vi har derfor brug for jeres hjælp til at finde en modtager.
Regler for indstilling til BIF’s vandrepokaler:
Vandrepokal ”Årets BIF’er” skænket af A.C. og L. Jespersen:
Indstilles kan en aktiv idrætsudøver i BIF, der er under 25 år, og har markeret sig ved gode idrætslige præstationer, men ikke mindst som en god sportskammerat i årets løb.
Indstillingen skal indeholde den indstilledes navn, adresse og alder, samt en kort beskrivelse af de egenskaber der gør ham/hende fortjent til at blive tildelt pokalen.
Vandrepokal skænket af Chr. Foder:
Indstilles kan et medlem af BIF, der er fyldt 25 år, og i særlig grad har støttet foreningen ved frivilligt og ulønnet arbejde.
Indstillingen skal indeholde den indstilledes navn, adresse og alder, samt en kort beskrivelse af de egenskaber, der gør ham/hende fortjent til at blive tildelt pokalen.
Indstillingerne sendes til formanden@broballeif.dk senest d. 14. Maj 2021.