Indkaldelse til generalforsamling

Vi indkalder nu til Broballe Idræsforenings generalforsamling, som vi var nødsaget til at udskyde pga. Covid-19.

Den nye dato ligger nu fast, så sæt kryds i kalenderen d. 19. august kl. 17.30, hvor foreningen vil være vært for lidt at spise og drikke. Så tag familien med til grillpølser og kartoffelsalat.
Af hensyn til indkøb af mad, vil vi meget gerne vide hvor mange I kommer. Der kan tilmeldes ved at klikke HER

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Aflæggelse af beretning ved formanden
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Valg af ledelsen
6: Valg af revisor
7: Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. august. Sendes på mail til Formanden@broballeif.